Proces verkeersmaatregelen Broek in Waterland

Vanuit het programma Bereikbaarheid Waterland wordt hard gewerkt om de mogelijke maatregelen op de provinciale weg N247 tussen de A10 en de N244 uit te werken tot een ontwerp.

De stuurgroep Bereikbaarheid Waterland geeft dit jaar aan welke daadwerkelijk wat hen betreft worden uitgevoerd. Voor Broek in Waterland werkt de provincie in samenwerking met de partners naar een optimalisatie  voor de verkeersproblematiek. De dorpsraad van Broek in Waterland heeft ook een variant laten uitwerken voor de kern van Broek in Waterland. Dit ontwerp is aangeboden bij de provincie Noord-Holland.

Om de variant van dorpsraad te onderzoeken wordt deze door experts getoetst. Doel is om deze te kunnen voorzien van een advies richting de Stuurgroep zodat deze op vergelijkbaar niveau kan worden afgewogen met de andere varianten. Hier volgt uiteindelijk een bestuurlijk advies of dit ontwerp verder dient te worden uitgewerkt. Dit proces loopt parallel aan het proces van het programma Bereikbaarheid Waterland. Om een beeld te geven van welke stappen er nodig zijn om tot een weloverwogen keuze te komen is dit proces schematisch weergegeven (download).

Regio Media TV

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Elke vrijdag om 12:00 uur in uw mailbox.

Laatst binnengekomen

Volg en vind ons leuk op Facebook

Geef als eerste een reactie

Wat u zegt