Mevrouw Fabriek-Buijs nieuw commissielid namens het CDA

In de raadsvergadering van 9 februari is mevrouw A.A. (Lida) Fabriek-Buijs benoemd tot commissielid namens het CDA.
In deze functie volgt zij de heer L.D.J. (Leander) Fabriek op, die in verband met zijn verhuizing naar buiten Beemster, op deze datum afscheid heeft genomen.

Een commissielid is anders dan een raadslid, niet gekozen op basis van verkiezingen, maar benoemd op voorstel van een raadsfractie. In die hoedanigheid kan de persoon deelnemen aan het politieke debat in de raadscommissie en zo volop meepraten over zaken die van belang voor Beemster zijn. De politieke besluitvorming vindt uiteindelijk plaats in de gemeenteraad door de dertien raadsleden die Beemster heeft.
In 2018 zijn er (weer) gemeenteraadsverkiezingen en de functie van commissielid is een prima mogelijkheid om zich te oriënteren of voor te bereiden op een mogelijk toekomstig raadslidmaatschap.

Bij Beemster zijn er naast mevrouw Fabriek, drie andere commissieleden te weten de heer H.W.E.Ö. (Harry) Heijmans namens D66, de heer W.J. (Wim) van Twisk namens de VVD en de heer P.C. (Peter) de Waal namens PvdA/GroenLinks.

De (vijf) raadsfracties van Beemster hebben ook steunfractieleden die aan het fractieberaad deelnemen. Deze rol kan ook een opstap naar het commissie- en/of raadslidmaatschap.

Wilt u meer weten hierover neem dan contact op met de griffier via het nummer (0299) 682101 of griffier@beemster.net.

Regio Media TV

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Elke vrijdag om 12:00 uur in uw mailbox.

Laatst binnengekomen

Volg en vind ons leuk op Facebook

Geef als eerste een reactie

Wat u zegt