Gemeente Waterland neemt advies Taskforce Ruimtewinst ‘Galgeriet Monnickendam’ in ontvangst

Het strategisch advies van de Taskforce Ruimtewinst (TFR) over mogelijkheden in Galgeriet is met veel enthousiasme ontvangen. Dit was de conclusie van een druk bezochte bijeenkomst half februari in Monnickendam.

Het consortium Noord-Hollands Peil (Urhahn Urban Design, Planmaat en Bureau Stedelijke Planning) presenteerde haar advies, gevolgd door een levendige discussie met de aanwezigen. De avond stond in het teken van de voorgestelde aanpak om Galgeriet te transformeren naar een gemengd toekomstbestendig stedelijk gebied.

Het advies
‘Nurks en lieflijk’, zo typeerden de onderzoekers van de TFR het karakter van Monnickendam, maar nog niet van Galgeriet. Echter, vanwege de hoge potentie van het gebied, de urgentie om tot ontwikkeling te komen en de grote invloed van betrokken partijen wordt de transformatie zeer kansrijk geacht. Vooral de samenwerking tussen de drie grote partijen in het gebied – de gemeente, Hoorne Vastgoed en Jachthaven Waterland – is hierbij de sleutel tot het succes van een kansrijke ontwikkelingsstrategie. De TFR adviseert deze partijen om met elkaar een eerste grote stap te maken vanuit een gezamenlijk geformuleerde ambitie, zodat de herontwikkeling van het gebied meer ‘organisch’ kan verlopen. Het aantrekkelijker maken van het gebied en de directe omgeving is hierbij als prioriteit benoemd. Belangrijke aandachtspunten zijn de financiering, het parkeren, de dijkversterking en de grondvervuiling. De bijeenkomst heeft een eerste positieve impuls gegeven aan de samenwerking en daarmee aan de kans op vernieuwing van het gebied. Partijen hebben elkaar de toezegging gedaan samen aan de slag te gaan om het Galgeriet ook daadwerkelijk tot een lieflijk en nurks gebied te transformeren.

Taskforce Ruimtewinst
De provincie Noord-Holland beschikt over meerdere instrumenten om ruimtelijke kwaliteit en duurzaam ruimtegebruik te versterken, waaronder de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO), de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) en de Taskforce Ruimtewinst (TFR). De TFR is een onafhankelijke commissie die door PS is ingesteld om gemeenten te helpen bij vastgelopen binnenstedelijke ontwikkelingen. De inzet van de Taskforce wordt een ‘assist’ genoemd en bestaat uit twee delen: een onderzoek en een presentatie van de bevindingen tijdens een openbare bijeenkomst onder leiding van de voorzitter van de TFR, burgemeester Han ter Heegde van Heerhugowaard. Een panel van experts, het TFR-panel, reageert als eerste vanuit hun expertise op de studie. Daarna start een plenaire discussie met de aanwezigen. Omdat alle lokale betrokkenen zoals gemeente, omwonenden en stakeholders de resultaten voor het eerst zien, is een eerlijke, open en levendige discussie gegarandeerd. De resultaten van de discussie zijn bovendien een integraal onderdeel van de ‘assist’ en worden samen met de studie gebundeld in een eindpublicatie. Kijk voor meer informatie bij het thema ruimtelijke ordening op de website van de provincie Noord-Holland.

Regio Media TV

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Met een overzicht van de belangrijkste artikelen
En exclusieve kortingsacties van winkeliers.
En veel meer. Laat u verrassen. De eerste nieuwsbrief zult u eind oktober ontvangen.

Elke vrijdag om 12:00 uur in uw mailbox.

Laatst binnengekomen

Volg en vind ons leuk op Facebook

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*