Gemeente

Nieuws uit B&W Purmerend

Herontwikkeling Gedempte Singelgracht 27

Eind oktober 2015 heeft het college van B&W besloten een procedure te starten voor een nieuw bestemmingsplan voor het perceel Gedempte Singelgracht 27. De eigenaar van dit perceel wil op deze locatie het bestaande pand slopen en een winkelruimte met 5 bovenwoningen terugbouwen. Dit is niet mogelijk op basis van het huidige bestemmingsplan, ‘Binnenstad 2010’. Het is daarvoor nodig dat de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan vaststelt. Besloten is om de procedure hiervoor samen te laten gaan met de omgevingsvergunning, zodat deze vrijwel tegelijkertijd met de vaststelling van het bestemmingsplan verleend kan worden. Ook is het voornemen tot het verlenen van een hogere waarde geluidhinder vanwege wegverkeerslawaai gecoördineerd in procedure gebracht. Tijdens de inzagetermijn is één schriftelijke zienswijze ontvangen, gericht tegen het ontwerpbestemmingsplan, niet tegen de overige ontwerpen. Deze leidt niet tot aanpassing. Het college heeft de hogere waarde geluidshinder vastgesteld en zal de gemeenteraad vragen tot vaststelling van het bestemmingsplan overgaan.

Start procedure bestemmingsplan spitsbaan N235

Het college heeft vorig jaar positief gereageerd op het principeverzoek van de provincie Noord-Holland om, ten behoeve van de realisatie van de ‘tidal flow’ busbaan langs de N235, een nieuw bestemmingsplan voor te bereiden. De nieuwe spitsbusbaan ligt voor circa 50 cm in het Noord Hollands kanaal met de bestemming water. Om de spitsbusbaan te realiseren moet bestemmingsplan “De gors e.o. 2010” daarom worden gewijzigd. Het college zal de wettelijke procedure tot vaststellen van het bestemmingsplan voor het grondgebied van Purmerend opstarten, middels de publicatie van het ontwerp-vaststellingsbesluit en ontwerpbestemmingsplan. Deze wordt voor 6 weken ter inzage gelegd. De datum wordt bekend gemaakt in Purmerends Nieuwsblad.

Evaluatie locatieverbod op drie locaties

Eind 2015/begin 2016 zijn de tijdelijke nachtelijke locatieverboden geëvalueerd. Bij de evaluatie zijn vragenlijsten door zowel bewoners als door professionals (JNO partners) ingevuld. De algemene conclusies bij dit onderzoek zijn:

Bewoners voelen zich over het algemeen veilig. Ruim de helft van de mensen meent dat de jeugdoverlast (sterk) is afgenomen. Met name bij de basketbalkooi bij de Anne Franklaan is vrijwel geen sprake meer van jeugdoverlast.
Er is nog steeds sprake van nachtelijke overlast, bovendien zijn de bewoners neutraal tot positief over de werking van het verbod. De professionals geven aan dat het verbod duidelijkheid schept en wél werkt, al dan niet preventief of gevoelsmatig.
Dat voor jongeren bij de Koempoelan en soms ook de Spinnerhof niet altijd duidelijk is dat er een verbod is en ook niet waar en wanneer dat dan precies geldt. Dit geldt met name voor de nieuwe(re) groepen.
Het college heeft op grond van de adviezen besloten de locatieverboden te handhaven en adviezen meegegeven op het gebied van communicatie over en handhaving van de verboden.

Wij maken met veel plezier het nieuws uit de regio. Wilt u ons steunen zodat wij in staat zijn om nieuws te blijven maken voor iedereen? Druk dan af en toe op onderstaande knop. 1x per week? 1x per maand? 1x per kwartaal? Gewoon waar u zich goed bij voelt! 

Klik hier om €2,50 te doneren Klik hier om €5,00 te doneren Klik hier om €10,00 te doneren

Gerelateerde artikelen

Wat u zegt

Back to top button
Open chat
1
Tip de redactie
Whats-app Redactie Regio Purmerend
Samen met u maken wij het nieuws. Heeft u nieuws, foto's of video's van gebeurtenissen of gewoon een vraag of opmerking? Geef het door aan de redactie van Regio Purmerend.