Regionaal

Kaders nieuw cultuurbeleid vastgesteld

De provincie Noord-Holland heeft de kadernota voor het Cultuurbeleid 2017-2020 vastgesteld.

In de kadernota staan de inhoudelijke en financiële kaders  beschreven voor het cultuurbeleid vanaf 2017. Het nieuwe beleid richt zich onder andere op: monumenten, archeologie, culturele infrastructuur, cultuureducatie en bibliotheken.

De kadernota is de basis voor het beleidskader waarin de provincie aangeeft hoe de concrete uitvoering, inclusief de onderverdeling van de beschikbare financiën, eruit komt te zien. Provinciale Staten stellen de kadernota naar verwachting in mei 2016 vast.

Jack van der Hoek, gedeputeerde Cultuur: “Heroriëntatie van ons cultuurbeleid is nodig.  Een groeiend aantal monumenten zal de komende jaren leeg komen te staan, het cultuurlandschap verandert  en door bezuinigingen staat het voortbestaan van met name lokale culturele voorzieningen onder druk. De focus van ons beleid komt te liggen op herbestemming van monumenten, transformatie  van het cultuurlandschap en bovenlokale regie op de culturele infrastructuur. Door maatwerk te leveren kunnen wij beter aansluiten op de opgave per regio.”

De provincie Noord-Holland vindt culturele infrastructuur en cultuurhistorie belangrijk voor de leefbaarheid en identiteit van Noord-Holland. Zij weerspiegelen een belangrijk deel van de regionale geschiedenis. Een hoog niveau van culturele voorzieningen verhoogt de aantrekkelijkheid van Noord- Holland voor inwoners, bedrijven en toeristen.

Budget
Met ingang van 2017 is structureel 10,4 miljoen euro op jaarbasis beschikbaar. In het Coalitieakkoord zijn incidenteel nieuwe middelen beschikbaar gesteld voor nieuwe taken op het gebied van cultuur en deels om eerdere bezuinigingen terug te draaien. Het gaat om middelen voor het programma Cultuureducatie met kwaliteit 2017-2020, (onderwater)archeologie, regionale beeldverhalen, de Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Wij maken met veel plezier het nieuws uit de regio. Wilt u ons steunen zodat wij in staat zijn om nieuws te blijven maken voor iedereen? Druk dan af en toe op onderstaande knop. 1x per week? 1x per maand? 1x per kwartaal? Gewoon waar u zich goed bij voelt! 

Klik hier om €2,50 te doneren Klik hier om €5,00 te doneren Klik hier om €10,00 te doneren

Gerelateerde artikelen

Wat u zegt

Back to top button
Open chat
1
Tip de redactie
Whats-app Redactie Regio Purmerend
Samen met u maken wij het nieuws. Heeft u nieuws, foto's of video's van gebeurtenissen of gewoon een vraag of opmerking? Geef het door aan de redactie van Regio Purmerend.