BeemsterGemeente

Een compliment voor iedereen

Bovengrondse inzamelcontainers voor PMD-afval blijven staan
De gemeenteraad heeft besloten dat de bovengrondse containers voor PMD-afval (plastics, metalen verpakkingen en drankkartons) voor onbepaalde tijd blijven staan. De containers waren voor 1 jaar – bij wijze van proef – gehuurd van gemeente Purmerend. De gemeente Beemster schaft nu zelf 9 containers aan, voorzien van Beemster logo’s.

Op 24 maart 2015 besloot de gemeenteraad tot het houden van een proef van een jaar waarbij plastics niet langer ingezameld worden via het haalsysteem met zakken, maar over te stappen op een brengsysteem waarbij inwoners hun PMD-afval zelf wegbrengen naar centraal geplaatste verzamelcontainers. Het college vindt het vanuit het oogpunt van duurzaamheid en de toenemende schaarste van grondstoffen wenselijk om afval gescheiden in te zamelen en te recyclen, zodat grondstoffen opnieuw gebruikt worden.

“Een compliment voor iedereen”
Wethouder Aagje Zeeman: “Ik wil onze inwoners bedanken voor het slagen van deze proef. De overstap naar het brengsysteem was in eerste instantie even wennen, maar na korte tijd zag je dat inwoners de weg naar de containers goed konden vinden. Inwoners blijken graag hun bijdragen te leveren aan het milieu door hun PMD-afval gescheiden aan te bieden. Daarnaast heeft het brengsysteem als voordeel dat je op ieder moment van de dag je PMD-afval kwijt kunt. Uit onze evaluatie blijkt dat de verzamelcontainers zeer goed worden benut. De vervuiling van de openbare buitenruimte die optrad bij het haalsysteem is beëindigd en er zit minder PMD-afval bij het restafval. Een compliment voor iedereen!”

Gerelateerde artikelen

Wat u zegt

Back to top button
Close
Open chat
1
Heeft u vragen, opmerkingen of tips voor onze redactie? Geef het ons door....