Regionaal

Natura 2000-beheerplannen ter inzage

Purmerend – De provincie Noord-Holland legt vier ontwerp-Natura 2000 beheerplannen ter inzage.

Het betreft de plannen voor Eilandspolder, Polder Westzaan, voor het Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder en voor het Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske. De plannen zijn in te zien van 6 juli 2016 tot en met 16 augustus 2016. In deze periode kunt u op de plannen reageren door een zienswijze in te dienen.

De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. De provincie heeft voor deze gebieden op 12 april de ontwerp-beheerplannen vastgesteld. Nu het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de plannen ook hebben vastgesteld, kan de inspraakprocedure starten.

De omgeving is betrokken

De provincie heeft de beheerplannen opgesteld in overleg met de agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken, LTO, gemeenten en natuur-, recreatie- en waterbeheerders. Vanaf 2008 heeft de provincie diverse informatie- en consultatiebijeenkomsten gehouden. Daarbij konden belanghebbenden uit de omgeving zoals omwonenden, agrariërs, grondeigenaren en ondernemers hun ideeën naar voren brengen, vragen stellen en hun mening geven over de beheerplannen. De provincie is daarbij uitgebreid ingegaan op vragen en opmerkingen en diverse suggesties zijn verwerkt in de beheerplannen.

Gevolgen voor de gebruikers van het gebied

De beheerplannen geven aan welke maatregelen nodig zijn om de Natura 2000-doelen die de rijksoverheid voor deze gebieden heeft vastgesteld te bereiken. Voor gebruikers van de gebieden maken de beheerplannen duidelijk welke activiteiten zonder meer zijn toegestaan, welke activiteiten onder voorwaarden zijn toegestaan en voor welke activiteiten een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet nodig is. De beheerplannen hebben een looptijd van zes jaar.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt de beheerplannen via onderstaande links downloaden. De beheerplannen zijn ook in te zien op het Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73 in Den Haag, bij de gemeentehuizen van Zaanstad, Alkmaar (na afspraak met de servicebalie viawww.alkmaar.nl of via telefoonnummer 14072), Wormerland, Landsmeer, Waterland en Oostzaan.
Verder liggen de plannen bij de provincie Noord-Holland, Kleine Houtweg 18, 2012 CH te Haarlem. Voor het inzien op deze locatie kunt u telefonisch een afspraak te maken, tel: 023 – 514 3298.
De beheerplannen voor Polder Westzaan en Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske liggen ook ter inzage bij Rijkswaterstaat, Toekanweg 7 in Haarlem.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Iedereen kan binnen de gestelde termijn een zienswijze op de ontwerp beheerplannen indienen. Op de begrenzing en de Natura 2000-doelen kan niet worden ingesproken. Deze zijn door de staatssecretaris van Economische Zaken al vastgesteld. Ook op de maatregelen van het Programma Aanpak Stikstof kan niet worden ingesproken. Daarvoor is al een juridisch traject gevolgd. Zie hiervoor: http://pas.natura2000.nl. Zienswijzen kunt u digitaal verzenden via onderstaande links naar de webformulieren.

Eilandspolder

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

Polder Westzaan

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

U kunt uw zienswijze ook sturen aan Gedeputeerde Staten, ter attentie van mevrouw A. Don, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerp Natura 2000-beheerplan [naam van het gebied].

Wat gebeurt er met uw reactie?

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend ontvangt een ontvangstbevestiging met daarin meer informatie over de vervolgprocedure. Mede op basis van de ingediende zienswijzen stellen Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland de definitieve beheerplannen vast. Indieners van een zienswijze krijgen bericht over het definitieve beheerplan van het Natura 2000-gebied waarop zij een reactie hebben gegeven.

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie over de ontwerp-Natura 2000 beheerplannen kunt u op werkdagen bellen met mevrouw A. Don (023-5144261) of de heer C. Verstand (023-5143863).

Downloads

Wij maken met veel plezier het nieuws uit de regio. Wilt u ons steunen zodat wij in staat zijn om nieuws te blijven maken voor iedereen? Druk dan af en toe op onderstaande knop. 1x per week? 1x per maand? 1x per kwartaal? Gewoon waar u zich goed bij voelt! 

Klik hier om €2,50 te doneren Klik hier om €5,00 te doneren Klik hier om €10,00 te doneren

Gerelateerde artikelen

Wat u zegt

Back to top button
Open chat
1
Tip de redactie
Whats-app Redactie Regio Purmerend
Samen met u maken wij het nieuws. Heeft u nieuws, foto's of video's van gebeurtenissen of gewoon een vraag of opmerking? Geef het door aan de redactie van Regio Purmerend.