Extra raadsvergadering over aansprakelijkheidsstelling hoogbouw PostNL

Purmerend – Op woensdag 20 juni vindt er een een extra raadsvergadering plaats over de mogelijke consequenties van het afblazen -of het door laten gaan- van de hoogbouw op de Post NL locatie. Eerder liet projectontwikkelaar Snippe in een verklaring weten dat het afblazen van de hoogbouw in een coalitie-akkoord tot gevolg kan hebben dat Snippe de gemeente Purmerend aansprakelijk zal stellen.

In een reactie op de brief van Snippe laat de gemeente Purmerend weten dat in de overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat indien na de gemeenteraadsverkiezingen van 27 maart 2018 de gemeenteraad met inachtneming van de uitoefening van publiekrechtelijke taken en bevoegdheden besluit in zijn geheel geen of slechts gedeeltelijk planologische medewerking te verlenen, de exploitant geen recht heeft op enige vorm van schadevergoeding.

De drie partijen vinden het van belang dat de gemeenteraad zich uitspreekt over wat een goede ruimtelijke ordening is voor de historische binnenstad van Purmerend. Om deze discussie met elkaar in de gemeenteraad te voeren dienen CDA, D66 en GroenLinks een initiatiefvoorstel in dat gericht is op het behouden en versterken van de historische binnenstad. Uitgangspunten hierbij zijn: historiserend bouwen en geen hoogbouw.

In het initiatiefvoorstel wordt de gemeenteraad gevraagd de volgende uitgangspunten vast te stellen:

  1. De historische binnenstad te begrenzen, door het water, dus vanaf de Herengracht, richting de Wolthuissingel naar de Where en vervolgens via de Beemster ringvaart naar het NoordHollands Kanaal.
  2. De ingeslagen weg van historiserend bouwen zoals bij de Gedempte Singelgracht, Spijkerman en de Nieuwstraat door te zetten en op deze manier de historische binnenstad te versterken.
  3. Geen hoogbouw toe te staan, binnen de historische binnenstad, maar te kiezen voor een bouwhoogte die aansluit bij de aanwezige (historische) bebouwing.

Gemeente Purmerend:

EXTRA RAAD OP WOENSDAG 20 JUNI

Een aantal leden van de raad heeft gevraagd om een extra raadsvergadering over de ontwikkeling van de PostNL-locatie. Deze raad vindt plaats op 20 juni aanstaande om 20.00 uur. Kijk voor meer informatie bij de agenda op raad.purmerend.nl:
https://raad.purmerend.nl/extra-gemeenteraad-20-juni-2018

Hierdoor start de geplande commissie Algemene Zaken die avond al om 19.00 uur. De commissie duurt dan tot 20.00 uur.

Relevant artikel:

Post-NL ontwikkelaar Snippe stelt gemeente mogelijk aansprakelijk

Regio Media TV

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Met een overzicht van de belangrijkste artikelen
En exclusieve kortingsacties van winkeliers.
En veel meer. Laat u verrassen. De eerste nieuwsbrief zult u eind oktober ontvangen.

Elke vrijdag om 12:00 uur in uw mailbox.

Laatst binnengekomen

Volg en vind ons leuk op Facebook

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*