GemeentePurmerend

Gemeente beslist: Wagenweg, openbaar toilet Koemarkt en slimme parkeerborden

Purmerend – Naast het besluit over de intentie te fuseren met de Beemster, nam onze gemeenteraad ook andere besluiten op 27 september 2018:

Beeldkwaliteitsplan Wagenweggebied

Met algemene stemmen heeft de raad het Beeldkwaliteitsplan Wagenweggebied vastgesteld. Het plan bevat specifieke welstandscriteria en vormt de basis van de wettelijk verplichte welstandstoetsing voor vergunningplichtige bouwinitiatieven in dit gebied. De nieuwe criteria zijn nodig voor de transformatie naar een nieuwe woonwijk, zoals dit staat beschreven in de gebiedsvisie, het ambitiedocument Wagenweggebied.

Het beeldkwaliteitsplan is vooral ter inspiratie bedoeld voor toekomstige omgevingsvergunningsaanvragen en geeft uitgangspunten aan voor de inrichting van het gebied. Aspecten als waar wel en niet gebouwd mag worden, de bouwhoogte van gebouwen en welke functies in het gebied wenselijk en toegestaan zijn, komen pas aan de orde in een latere fase van de herontwikkeling.

Motie: openbaar toilet op de Koemarkt

Leefbaar Purmerend, SP en Groenlinks dienden een motie in over een openbare toiletvoorziening op de Koemarkt. Op en rondom het plein is deze voorziening niet aanwezig, terwijl dit juist een positieve bijdrage kan leveren aan de waardering van een bruisende binnenstad. Het college heeft beloofd om de motie uit te gaan voeren en hierover in gesprek te gaan met de ondernemers op (en rondom) het plein.

Realisatie volwaardige VVV met museumwinkel in Purmerend

Met 28 stemmen voor en 8 stemmen tegen heeft de raad ingestemd met de plannen voor het realiseren van een VVV & museumwinkel op de benedenverdieping van het pand aan de Peperstraat 35. Hiervoor wordt een eenmalig bedrag van € 27.441 beschikbaar gesteld. De afspraken tussen de gemeente en het Purmerends museum over het gebruik van de Kaasmarkt 20 worden opnieuw bekeken. Bij de komende  begrotingsbehandeling wordt een structureel budget en een verhoging van het subsidieplafond gevraagd.

Vóór: Stadspartij, D66, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA, PVV, Leefbaar Purmerend, SP
Tegen: GroenLinks, VVD

Krediet dynamisch parkeerverwijssysteem

Met 29 stemmen voor en 7 stemmen tegen heeft de raad ingestemd om geld beschikbaar te stellen voor een dynamisch parkeerverwijssysteem in de binnenstad. Om in de toekomst voldoende parkeercapaciteit te bieden, is het van belang dat locaties die minder goed benut zijn, ook gevonden kunnen worden. Het systeem bestaat uit dynamische borden op strategische locaties en statische borden nabij kruispunten op de P-route en bij parkeerlocaties.

Voor: Stadspartij, D66, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA, PVV, VVD, Leefbaar Purmerend
Tegen: SP, GroenLinks

Wij maken met veel plezier het nieuws uit de regio. Wilt u ons steunen zodat wij in staat zijn om nieuws te blijven maken voor iedereen? Druk dan af en toe op onderstaande knop. 1x per week? 1x per maand? 1x per kwartaal? Gewoon waar u zich goed bij voelt! 

Klik hier om €2,50 te doneren Klik hier om €5,00 te doneren Klik hier om €10,00 te doneren

Gerelateerde artikelen

Wat u zegt

Back to top button
Open chat
1
Tip de redactie
Whats-app Redactie Regio Purmerend
Samen met u maken wij het nieuws. Heeft u nieuws, foto's of video's van gebeurtenissen of gewoon een vraag of opmerking? Geef het door aan de redactie van Regio Purmerend.