Gemeente Purmerend voldoet niet aan gemeentewet

Purmerend – De gemeente Purmerend voldoet niet aan de gemeentewet voor wat betreft het houden van doelmatigheidsonderzoeken, dit schrijft de rekenkamercommissie in een ongevraagd advies aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. 

Volgens de rekenkamer schrijft de gemeentewet in artikel 213a voor dat het college periodiek doelmatigheidsonderzoeken uitvoert om de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur te evalueren om als bestuur continue te leren en te verbeteren. De onderzoeken die nu worden uitgevoerd zouden zoals die nu plaatsvinden beperkter zijn dan de gemeentewet voorschrijft.

“In de praktijk zijn in de afgelopen jaren geen 213a onderzoeken meer uitgevoerd. Verreweg de meeste Nederlandse gemeenten voldoen wel aan deze plicht en zien hierin ook een waardevol instrument om continu te leren en te verbeteren. Een efficiënte aanpak hierbij is om via de begroting en jaarstukken de raad te informeren over de voorgenomen en lopende onderzoeken, zodat er geen aparte rapporten hoeven te worden opgesteld.”, schrijft de rekenkamer.

Inmiddels zijn er door de fractie van de VVD hierover schriftelijke raadsvragen gesteld. Fractievoorzitter Jan Peter Dompeling wil weten of de uitvoering zoals die nu plaatsvindt inderdaad beperkter is dan de gemeentewet voorschrijft en of het college van mening is dat een efficiënte aanpak hierbij is om via de begroting en jaarstukken de raad te informeren over de voorgenomen en lopende onderzoeken, zodat er geen aparte rapporten hoeven te worden opgesteld.

De vragen vindt u hier: Download

Regio Media TV

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Elke vrijdag om 12:00 uur in uw mailbox.

Laatst binnengekomen

Volg en vind ons leuk op Facebook

Geef als eerste een reactie

Wat u zegt