Definitief voorstel 18 tot 21 tijdelijke woningen Kanaaldijk

Impressie van de woonunits, zoals de gemeente van plan is aan te schaffen. De woningen zijn tijdelijk, maar van dusdanig kwalitatieve uitstraling dat ze niet van permanent te onderscheiden zijn.

Purmerend – Het ontwerp voor de locatie Kanaaldijk tijdelijke woningen is klaar. Er komen 18 tot 21 tijdelijke woningen, die uitkijken op het Noordhollands Kanaal. Als de gemeenteraad geen opmerkingen heeft over het ontwerp, dan kan het bouwrijp maken van de grond beginnen en kunnen hier de eerste tijdelijke woningen worden geplaatst.

Bij de behandeling van het raadsvoorstel over de tijdelijke woningen is afgesproken met de raad om per locatie nog een definitief besluit te nemen op het moment dat de benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd, het globale ontwerp gereed is en participatie heeft plaatsgevonden. Voor de locatie Kanaaldijk is dat moment bereikt.

Ontwerp

Belangrijkste kenmerk van het ontwerp is dat het een gebouw in drie lagen is voor 18 tot 21 tijdelijke woningen (exacte aantal hangt af van maatvoering woningen) met uitzicht op het Noordhollands Kanaal. Vanwege de directe nabijheid van de binnenstad en openbaar vervoer komen er geen parkeerplaatsen voor de bewoners.  Aan de zijde van de Kanaaldijk worden vier parkeerplaatsen gerealiseerd. Voor de woningen geldt een ‘nul-vergunningen regime’. Dat wil zeggen dat de tijdelijke bewoners geen parkeervergunning kunnen aanvragen. Aan de noordzijde is een berging/fietsenstalling voor de bewoners opgenomen. De huurdersselectie houdt hier rekening mee.

Bestemmingsplan

De locatie aan de Kanaaldijk valt binnen het geldende bestemmingsplan ‘West
1990’. De gronden hebben de bestemming ‘Woondoeleinden II’. De tijdelijke woningen passen binnen deze bestemming. Hiervoor wordt een reguliere omgevingsvergunning aangevraagd.

Planning

De aanbesteding voor de aanschaf van de tijdelijke woningen is bijna klaar. Naar verwachting worden de eerste woningen aan de Kanaaldijk voor de zomer opgeleverd.

Gemeenteraad

De gemeenteraad wordt door middel van een raadsinformatiebrief op de hoogte gebracht van het ontwerp van de locatie kanaaldijk. De raad kan op grond van artikel 169 van de Gemeentewet bedenkingen kenbaar maken. Indien er geen bedenkingen zijn of deze niet door een meerderheid van de raad worden gesteund wordt het besluit tot uitvoering gebracht.

Regio Media TV

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Elke vrijdag om 12:00 uur in uw mailbox.

Laatst binnengekomen

Volg en vind ons leuk op Facebook

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*