Bestemmingsplan De Looiers naar de raad

Artist impression: LindenGroep

Purmerend – Het college van B&W heeft het bestemmingsplan De Looiers 2018 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van twee appartementencomplexen op de locatie Purmersteenweg 1-3 mogelijk. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van de gemeentelijke ambities op het gebied van wonen in Purmerend. 

Het plan De Looiers voorziet in 40 appartementen met halfverdiept parkeerdek met 44 (bewoners)parkeerplaatsen. Tussen de twee complexen komen een trap en een pad naar de Where, waarmee het water weer zichtbaar en bereikbaar wordt. Het college is van mening dat de locatie – op loopafstand van het centrum met alle voorzieningen – zich uitstekend leent voor woningbouw. Daarbij wordt met dit project de kwaliteit van de openbare ruimte in de directe omgeving aanzienlijk verbeterd.

Sociale woningbouw

De gemeenteraad heeft op 28 september 2017 besloten dat in bouwplannen waarin sprake is van hoogbouw (bebouwing hoger dan 25 meter) minimaal 30% van de woningen uit sociale woningbouw moet bestaan. Dit past niet binnen de locatie van het plan De Looiers. Met de ontwikkelaar is overeengekomen dat ter compensatie 12 sociale huurwoningen worden gebouwd op de locatie Vurige Staart. Daarmee wordt voldaan aan de 30% norm.

Zienswijzen

Op het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning heeft de gemeente verschillende reacties ontvangen. Na zorgvuldige afweging van alle belangen is de conclusie getrokken dat deze geen aanleiding geven om af te zien van vaststelling van het bestemmingsplan dan wel het weigeren van de omgevingsvergunning. Wel zijn, naar aanleiding van de reacties, wijzigingen aangebracht in het bestemmingsplan, voorschriften toegevoegd aan het besluit omgevingsvergunning en aanvullende afspraken gemaakt. Het gaat hierbij over geluid als gevolg van wind, het voorkomen van mogelijke overlast als gevolg van het openbaar toegankelijk worden van de waterkant en het beperken van hinder tijdens de werkzaamheden.

Relevante artikelen:

Overeenkomst voor bouw 40 appartementen De Looiers

Protest tegen hoogbouw “De Looiers”

Regio Media TV

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Elke vrijdag om 12:00 uur in uw mailbox.

Laatst binnengekomen

Volg en vind ons leuk op Facebook

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*