11.4 C
Purmerend
vrijdag 31 maart 2023
HomeColumnColumn van Tor Narra: Pek en veren!

Column van Tor Narra: Pek en veren!

Pek en veren!

De raadscommissie Algemene Zaken van de gemeente Purmerend gaat het vanavond hebben over een rapport! Een rapport van de rekenkamercommissie Purmerend-Beemster dat handelt over de aanbevelingen van het door hen uitgevoerde onderzoek naar het ‘van buiten naar binnen werken”. Een ‘nieuwe’ werkwijze dat in 2011 werd geïntroduceerd door een aantal managementgoeroes van de club Sezen. Een aanpak dat vooral met een experimenteel, bestuurlijk en breedvoerig beschreven visiedocument werd geïntroduceerd. Wat opviel is dat hiermee een vooral methodische scheiding werd aangebracht tussen ‘systeemgedreven’ activiteiten, ‘contextgerichte’ activiteiten en ‘contextgedreven’ activiteiten. Maar, voordat ik verder ga zal ik u als lezer kort uitleggen wat uw bestuurders en goeroes hiermee precies voor ogen hadden.

Zoals de rekenkamercommissie in haar rapport aangeeft zijn de systeemgerichte activiteiten van onze gemeente primair gericht op vaste producten, zoals het aanvragen van een paspoort, afvalinzameling, vergunningen, belastingen, de gemeentelijk basisadministratie en Stadsverwarming. De contextgerichte activiteiten zijn activiteiten waar wij achter de ontwikkeling van plannen van de gemeente aanhobbelen, zoals de planning van fietspaden, bruggen, nieuwbouw, riolering, bekabeling, aardgasvrij maken, hoogbouw vm. postkantoor etc. Hier hebben we vooral te maken met hoe de gemeente dit soort plannen communiceert en al dan niet ‘doordrukt’ in de stad.

De belangrijkste beleidslijn – en voornamelijk het terrein waar de gemeente de meeste steken laat vallen sinds 2011 – zijn de benoemde contextgedreven activiteiten. Daarbij hangt het vooral af van de kwaliteiten van bestuurders en ambtenaren om ‘de verbinding’ met onze mede-ingezetenen te maken met ‘inlevingsvermogen’.  Het betreft hier voornamelijk de beleidsvelden zorg, participatie, schuldhulpverlening, daklozenopvang. Woningnood, armoedebestrijding, etc.

Het – wat mij betreft – iets te vriendelijk geschreven eindrapport trekt wel uiterst aanbevelenswaardige conclusies, waar helaas slechts de zeer bekwaamste raadsleden doorheen zullen prikken. Ondanks het formele gangbare en ambtelijk en politiek correcte taalgebruik kan ik u persoonlijk melden dat wat mij betreft de conclusie mag worden getrokken dat: ‘het nieuwe werken’ in Purmerend een bestuurlijk-amateuristische en ondoordachte chaos is.  

De respectievelijke colleges onder de vleugels van de bestuurlijke aanjager Burgemeester Bijl (BB) hebben zich vooral laten leiden door onwetenschappelijke, vage, esoterische en zweverige uitgangspunten van de Sezen-goeroes. Iets dat voor veel weerstand bij de ambtelijke organisatie zorgt. Zoveel zelfs, dat kritische ambtenaren eind 2015 met een openbaar klaagschrift de aandacht wenste te vestigen op een voor hen schofferende onwenselijke uitvoering van de nieuwe visie. Het toenmalige college heeft deze context – uit monde van BB – niet opgepikt omdat de aanwezige angstcultuur de anonieme brievenschrijvers belemmerde om tot op heden hun identiteit prijs te geven. BB ging “niet in op anonieme bronnen”. Ik kan u later – in een toekomstige column – eens aantonen dat BB hier erg opportunistisch mee kan omgaan.

De rekenkamercommissie constateert ook dat er veel geld (ruim 6 miljoen) is besteed aan de opleiding van te weinig ambtenaren en het wegzenden van ambtenaren met de mededeling dat zij niet – in de nieuwe visie – passen. Dit overigens zonder hen duidelijk te hebben gemaakt wat de nieuwe eisen waren? En werden de raadsleden geconfronteerd met topambtenaren die ineens op zoek waren ‘naar een nieuwe uitdaging’ dan wel – van de ene op de andere dag en zonder afscheid te nemen – waren verdwenen? Een vertrekkende controller moest het veld ruimen omdat hij iets te vaak had uitgelegd aan de raad dat zij de ultieme baas van de gemeente zijn? Zijn er een vaste- en tijdelijke gemeentesecretaris ‘de laan uitgestuurd’ omdat zij uitvoeringsproblemen in het context gedreven domein ter discussie stelden? En werden externe dienstverleners onder druk gezet om het veld te ruimen zodra ze kritiek op de nieuw uitgezette bestuurlijke visie te berde brachten?

Na de blijkbaar behoorlijk verstorende anonieme brief van de ‘onwillige ambtenaren’ werd er aldus schoon schip gemaakt. En namen kort na deze schoonmaak een aantal Sezen-goeroes hun nieuw gecreëerde directiezetels in een nieuwe topstructuur in.

Daar waar van ‘de vierde macht’ in onze gemeente wordt verwacht dat zij zich vooral bekwamen in de contextgedreven benadering? En zij zich in een situatie kunnen plaatsen van onze medeburgers door zich in te leven en de verbinding te zoeken? Is helaas dit te vaak georeerde ‘maatwerk’ tot op heden niet tot uiting gekomen. Dat is bijvoorbeeld wel in de zogeheten contextgerichte benadering het geval geweest. Door bijvoorbeeld overdreven maatwerk toe te passen bij de voorgenomen planning van een hotel in het Beusebos en de hoogbouwplannen van ons vm. postkantoor in de binnenstad. Daar heeft het toenmalige college vooral de marketing van de aanvragende partijen zelf ter hand genomen?

 In het algemeen haalt de rekenkamercommissie als een van haar bronnen de jaarlijkse zogeheten ‘omnibus enquête aan. De conclusie is dat het ‘beter werken’ nagenoeg niet heeft geleid tot een significante verbetering van de dienstverlening aan haar inwoners. Persoonlijk wil ik opmerken dat – mijn enige puntje van kritiek op de rekenkamercommissie – de omnibus enquête hierin weinig representatief is, vooral omdat deze vraagstellingen betreft waarbij de ondervraagden zich juist niet uitspreken over hun ervaringen in het Sociaal Domein en de contexgedreven aanpak van de gemeente. Omnibus vraagt vooral naar productervaringen en naar de contextgerichte activiteiten van de gemeente en niet over het inlevende en verbinding zoekende contextgedreven maatwerk.

In mijn visie heeft ons bestuur doelbewust gekozen om de contextgedreven activiteiten van onze gemeente niet te kwantificeren voor de raad. Het ingezette beleid van het ‘tellen naar vertellen’ heeft zich vooral gemanifesteerd in het vertellen van de ‘vermeende succesjes’ in klankbordgroepen. Dit in plaats van concreet feitenmateriaal waarop raadsleden een objectief oordeel over contextgedreven dienstverlening kunnen bepalen. Technische en schriftelijke vragen over feiten en wenselijkheden zijn weggewoven met ontwijkende antwoorden tot en met grove aantijgingen over het stellen van het (te grote?) aantal vragen door- en persoonskenmerken van raadsleden. Vragen die bij een helder beleid en meetbare resultaatafspraken niet nodig zijn.

Ik ben van mening dat BB met zijn respectievelijke colleges vooral heeft ingezet op een verstop- en verbergcultuur! Daarmee de rol en – vooral controlerende – taken van gekozen volks -vertegenwoordigende – raadsleden heeft geschaad. Het is uiteraard aan de gemeenteraad zelf om dit recht te breien, waarbij ze haar controlerende rol zal moeten herijken. Per slot van rekening is een gemeenteraad geen veredelde ondernemingsraad. 

Er liggen vanavond een vijftal aanbevelingen van de rekenkamercommissie voor. Inhoudelijk zal ik hier nu niet verder op ingaan. Concluderend wens ik u als lezer het volgende ter afsluiting mee te geven. Wat ‘het nieuwe werken’ ons concreet heeft gegeven is een daadwerkelijke waterscheiding tussen een systeemgedreven, contextgerichte en contextgedreven benadering van de producten en diensten van onze gemeente. En eigenlijk is dat het enige dat wat mij betreft is overgebleven van de ruim 6 miljoen kostende werkwijze van onze ‘vierde macht’ in Purmerend. 

En Sezen? Wat mij betreft met pek en veren het stadhuis uitjagen! 

24 januari 2019

Tor Narra a.k.a. Ernst van Damme


4 GRATIS kussens

Steun Regio Purmerend met een kleine donatie. Alle kleine beetjes helpen en moedigen ons aan om nieuws te blijven maken. Voor iedereen. Alvast bedankt.


Gerelateerde artikelen

Wat u zegt


Advertentie


Onze Socials

9,209FansLike
2,236VolgersVolg
1,563VolgersVolg

Het weer

Purmerend
bewolkt
11.4 ° C
12.2 °
10.5 °
94 %
1.3kmh
100 %
vr
11 °
za
9 °
zo
8 °
ma
7 °
di
8 °

Laatste berichten

Laatste reacties

Chat openen
1
Tip de redactie!
Tip hier de redactie van Regio Purmerend of stel uw vraag.