* Fusie* Fusie Beemster PurmerendBeemsterPurmerend

Colleges Beemster en Purmerend stellen herindelingsontwerp vast

Purmerend / Beemster – Vanaf 1 januari 2022 bundelen de droogmakerij en de marktstad hun krachten en gaan verder als één gemeente. Met de bestuurlijke fusie ontstaat een krachtige nieuwe gemeente die is toegerust voor de toekomst: het beste van twee werelden verenigd. Op 25 juni hebben de colleges van de gemeente Beemster en Purmerend ingestemd met het herindelingsontwerp. Dit is een formele stap in het wettelijke proces voor de fusie.

Diverse landelijke en regionale ontwikkelingen zijn voor Beemster en Purmerend van belang en van invloed op de (bestuurlijke) toekomst van de gemeenten. Ook zijn er uiteenlopende opgaven waar de gemeenten voor staan: bijvoorbeeld op het gebied van wonen, mobiliteit, economie en leefbaarheid. Opgaven die over gemeentegrenzen heen gaan en niet meer door een gemeente alleen gerealiseerd kunnen worden. Opgaven die om bestuurskracht en een sterke positie in de regio vragen en inhoudelijk de aanleiding vormen voor deze fusie.

Samen de toekomst vormgeven

In de afgelopen tijd zijn Beemster en Purmerend – apart en samen – op veel verschillende manieren met inwoners, ondernemers en organisaties in gesprek gegaan. Deze hebben heel duidelijk gemaakt wat zij voor de nieuwe gemeente van belang en van waarde vinden. Op basis hiervan is in het herindelingsontwerp een brede visie op de toekomst van onze nieuwe gemeente geschetst.

Visie op de toekomst

In het herindelingsontwerp zijn de ambities voor de nieuwe gemeente beschreven. Het toekomstige Purmerend is een gemeente waarin:
– wonen, werken, recreëren, winkelen, dienstverlening en een goede bereikbaarheid
belangrijke speerpunten zijn,
– het behoud van het open landschap en stedelijke dynamiek goed samengaan,
– aandacht is voor groen, en agrarische bedrijvigheid,
– duurzaamheid betekenis krijgt,
– waarde wordt gehecht aan behoud en versterking van historie en Werelderfgoed,
– behoud van eigenheid en gemeenschapszin in alle dorpen en wijken kenmerkend zijn,
– blijvend gewerkt wordt aan optimale infrastructuur en bereikbaarheid.

Van herindelingsontwerp naar herindelingsadvies

Op 26 september besluiten de gemeenteraden van de gemeente Beemster en Purmerend over het herindelingsontwerp. Daarna ligt het voor inwoners, ondernemers, (maatschappelijke) organisaties, omliggende gemeenten en andere belanghebbenden acht weken ter inzage en kunnen zienswijzen worden ingediend. De ingekomen zienswijzen worden beoordeeld, voorzien van een reactie en in geval van feitelijke onjuistheden in het herindelingsontwerp ook verwerkt in het herindelingsadvies. Nadat het herindelingsadvies door de twee colleges is vastgesteld, wordt het in februari/maart 2020 ter besluitvorming aan de gemeenteraden voorgelegd.

Het herindelingsontwerp is te lezen op www.toekomstigpurmerend.nl. Wilt u een exemplaar ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum: telefoonnummer 0299 452452.

Relevante artikelen:

Burgemeesters Don Bijl en Joyce van Beek overhandigen elkaar waarden Purmerend en Beemster

Samen het Purmerend van de toekomst vormgeven (video)

Burgemeesters Joyce van Beek en Don Bijl planten samen fusie boom (video)

Fusie Purmerend en Beemster levert eenmalig 2.2 miljoen euro op

Wij maken met veel plezier het nieuws uit de regio. Wilt u ons steunen zodat wij in staat zijn om nieuws te blijven maken voor iedereen? Druk dan af en toe op onderstaande knop. 1x per week? 1x per maand? 1x per kwartaal? Gewoon waar u zich goed bij voelt! 

Klik hier om €2,50 te doneren Klik hier om €5,00 te doneren Klik hier om €10,00 te doneren

Gerelateerde artikelen

Wat u zegt

Back to top button
Open chat
1
Tip de redactie
Whats-app Redactie Regio Purmerend
Samen met u maken wij het nieuws. Heeft u nieuws, foto's of video's van gebeurtenissen of gewoon een vraag of opmerking? Geef het door aan de redactie van Regio Purmerend.