Regionaal

Versterking Markermeerdijken kan doorgaan

Regionaal – De dijkversterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam kan doorgaan. De Raad van State oordeelde vandaag dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het projectplan voor de dijkversterking van het Hoogheemraadschap Hollands Noorder-kwartier terecht goedkeurden. Ook de bezwaren tegen verschillende andere besluiten die de uitvoering van de dijkversterking mogelijk maken, zijn ongegrond verklaard. 

Dat blijkt vandaag uit de uitspraak van de Raad van State. Omwonenden en de Stichting Zuyderzeedijk maakten bij deze hoogste rechtsinstantie bezwaar tegen de dijkversterkingsplannen. De dijkversterking zou kunnen leiden tot schade aan de landschappelijke en cultuurhistorisch waardevolle dijken en de natuur. Daarnaast staat volgens de bezwaarmakers de noodzaak van de dijkversterking niet vast, omdat de Markermeerdijken in 2006 en 2011 zijn afgekeurd op basis van een verouderde norm en verouderde toetsingscriteria. 

Nieuwe veiligheidsnorm

De Markermeerdijken beschermen zo’n 1,2 miljoen mensen in het achterland tegen het huidige Markermeer. De dijkversterking is nodig omdat ruim 30 kilometer van de dijken niet meer aan de normen voor waterveiligheid voldoet. Het project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.

In 2017 is er een nieuwe veiligheidsnorm voor dijken geïntroduceerd met een bijbehorend ‘toetsingsinstrumentarium’. De Raad van State vindt dat de dijken niet opnieuw hoeven te worden getoetst volgens dit nieuwe toetsingsinstrumentarium. Bij het ontwerp van de dijkversterking al is uitgegaan van de nieuwe veiligheidsnorm. Het provinciebestuur en het hoogheemraadschap hebben daarom de versterking van de Markermeerdijken als ‘noodzakelijk’ kunnen aantonen, aldus de Raad van State.

Natuur en stikstof

Omdat de werkzaamheden gevolgen kunnen hebben voor de natuur, hebben de overheden deze gevolgen inzichtelijk gemaakt. Ook zijn maatregelen tegen deze gevolgen uitgewerkt. De Raad van State vindt dat deze aanvaardbaar zijn uitgewerkt.

Wat betreft de stikstofneerslag in de natuurgebieden, benadrukt de Raad van State dat niet iedere toename van stikstofneerslag op natuurgebieden een onoverkomelijk probleem hoeft te zijn. Het provinciebestuur heeft voor zijn vergunningverlening terecht aangenomen dat vanuit het oogpunt van stikstofneerslag ‘significant negatieve effecten op de natuurgebieden zijn uitgesloten’.

Maatschappelijk belang 

Ten slotte wezen de bezwaarmakers erop dat de Markermeerdijken een provinciaal monument zijn. Voor de wijziging van die monumentale dijken is een omgevingsvergunning verleend. Dat kan alleen als er een zwaarwichtige reden is van aantoonbaar algemeen maatschappelijk belang. De Raad van State stelt vast dat waterveiligheid zo’n belang is en stelt dat het provinciebestuur ‘in redelijkheid kunnen oordelen dat met de gekozen dijkversterking de monumentale waarden van de dijken niet op onaanvaardbare wijze in het gedrang komen’.

Markermeerdijken

De Markermeerdijken beschermen zo’n 1,2 miljoen Noord-Hollanders. Stelt u zich eens voor dat deze dijken het zouden begeven. Wateroverlast, economische schade en misschien zelfs gevaar voor mensenlevens kunnen daarvan het gevolg zijn. Daar moet u toch niet aan denken?


Wij maken met veel plezier het nieuws uit de regio. Wilt u ons steunen zodat wij in staat zijn om nieuws te blijven maken voor iedereen? Druk dan af en toe op onderstaande knop. 1x per week? 1x per maand? 1x per kwartaal? Gewoon waar u zich goed bij voelt! 

Klik hier om €2,50 te doneren Klik hier om €5,00 te doneren Klik hier om €10,00 te doneren

Gerelateerde artikelen

Wat u zegt

Back to top button
Open chat
1
Tip de redactie
Whats-app Redactie Regio Purmerend
Samen met u maken wij het nieuws. Heeft u nieuws, foto's of video's van gebeurtenissen of gewoon een vraag of opmerking? Geef het door aan de redactie van Regio Purmerend.