PolitiekPurmerend

Purmerend: overschrijding van 2 tot 3 miljoen aan jeugdzorg

Purmerend – Het is bijna bij elke gemeente aan de hand en ze klagen steen en been. Flinke overschrijdingen van het geraamde budget in het domein jeugdzorg. Ten opzichte van de ramingen in de begroting van 2020, is er nu een overschrijding tussen de 2 en de 3 miljoen euro in de gemeente Purmerend. In hoeverre dit structureel is, is nog niet bekend en evenmin of het rijk dit gaat compenseren.

Een groot aantal taken is per 1 januari 2015 overgaan naar de gemeenten via drie wetten: de Jeugdwet, de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Gemeenten klagen al langer over het gebrek aan geld voor deze taken. Het rijk heeft het letterlijk over de schutting gegooid met de gedachte dat vanwege de nabijheid van het lokaal bestuur – effectiever en efficiënter maatwerk geleverd zou kunnen worden aan hun inwoners.

Het zorggebruik is in de loop der jaren echter sterk gegroeid en de gelden minder: kreeg twintig jaar geleden ongeveer 1 op de 27 kinderen en jongeren jeugdzorg, nu is dat 1 op de 8. Ook is de instroom van kinderen in de jeugdzorg toegenomen, terwijl de uitstroom van kinderen ver achterblijft. Dit betekent dat het totaal aantal kinderen in zorg toeneemt. In 2020 zijn er gemiddeld in Purmerend 100 kinderen meer in zorg dan in 2019, een stijging van 10%.

Op 1 juli 2020 ontvingen er in Purmerend 1.158 jeugdigen van de 19.660 jeugdigen specialistische jeugdhulp. Dit betekent 5,9% van de kinderen van 0- 22 jaar.

Ook in 2019 was er een nadeel van 1,9 miljoen euro op de jeugdzorg. Dit is door het Purmerendse college toentertijd opgevangen door budget herschikkingen in het sociale domein en, met goedkeuring van de gemeenteraad, een onttrekking aan de schatkist van de gemeente Purmerend.

Een deel van de overschrijdingen wordt veroorzaakt doordat gemeenten nu sneller een “probleem” jongere of -kind signaleren. Uiteindelijk zal deze aanpak leiden tot een daling van de kosten van de specialistische jeugdhulp is de gedachte. Ook de uitstroom ten opzichte van de instroom blijft achter. Gemiddeld betaalde Purmerend in 2019 voor een jeugdige € 3.500 per maand. In 2020 zijn deze kosten met 20% gestegen en ligt het gemiddelde op € 4.250 per maand.

Het college sluit zich aan bij de lobby naar het Rijk voor meer structurele middelen. Er wordt samengewerkt met andere gemeenten in de communicatie naar het Rijk en er wordt invloed uitgeoefend op de besprekingen tussen de VNG en het Rijk. Naast de lobby voor meer rijksinkomsten, moet de gemeente ook zelf actie ondernemen om de stijging van de jeugdhulpkosten om te buigen.


Wij maken met veel plezier het nieuws uit de regio. Maar nieuws maken kan niet gratis. Steun ons zodat wij in staat zijn om nieuws te blijven maken voor iedereen. Druk af en toe op onderstaande donatieknop. 1x per week? 1x per maand? 1x per kwartaal? Gewoon waar u zich goed bij voelt! 

Klik hier om €2,50 te doneren Klik hier om €5,00 te doneren Klik hier om €10,00 te doneren

Gerelateerde artikelen

Wat u zegt

Back to top button
Open chat
1
Tip de redactie
Whats-app Redactie Regio Purmerend
Samen met u maken wij het nieuws. Heeft u nieuws, foto's of video's van gebeurtenissen of gewoon een vraag of opmerking? Geef het door aan de redactie van Regio Purmerend.