Purmerend

Tijdelijke woningen aan de Verzetslaan naar verwachting nog dit jaar opgeleverd

Purmerend – De 108 tijdelijke woningen die achter de McDonalds komen te staan worden nog dit jaar opgeleverd. Begin maart is er door de gemeente Purmerend een omgevingsvergunning ingediend. Zodra de omgevingsvergunning wordt afgegeven zal de formele opdracht worden gegeven voor de levering van de tijdelijke woningen.

Het bouwrijp maken van de grond is al enige tijd in volle gang en als alles meezit zullen dit jaar de 108 tijdelijke woningen worden opgeleverd. Op de locatie worden de tijdelijke woningen gerealiseerd in drie bouwlagen en verdeeld over drie bouwblokken. De opzet is zodanig dat er voldoende mate van woon- en leefkwaliteit wordt geborgd. Rondom de woningen worden 76 parkeerplaatsen (inclusief ontsluiting) gerealiseerd. Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door een nieuwe bomenrij. Groen staat ook binnen de rest van het plangebied centraal. Zo vindt het parkeren onder meer plaats op grasstenen.

Etserstraat en Karekietpark

De tijdelijke woningen aan de Etserstraat (28 woningen) en het Karekietpark (44 woningen) zijn gereed en zullen gefaseerd aan de bewoners worden opgeleverd. Inmiddels hebben de eerste bewoners hun tijdelijke woning, voor maximaal twee jaar, in gebruik genomen.

Kanaaldijk

De tijdelijke woningen aan de Kanaaldijk (20 woningen) zijn inmiddels een jaar bewoond. Door de gemeente is er een evaluatie met een aantal bewoners gemaakt die voorgelegd zal worden aan de gemeenteraad. “Daarnaast willen we u graag bijpraten over de eerste ervaringen van het beheer van de tijdelijke woningen en de financiële stand van zaken. Op 8 juni a.s. wordt uw raad hier tijdens een klankbordgroep over geïnformeerd.”, schrijft wethouder Kroese aan de gemeenteraad.

Relevante artikelen:


Wij maken met veel plezier het nieuws uit de regio. Wilt u ons steunen zodat wij in staat zijn om nieuws te blijven maken voor iedereen? Druk dan af en toe op onderstaande knop. 1x per week? 1x per maand? 1x per kwartaal? Gewoon waar u zich goed bij voelt! 

Klik hier om €2,50 te doneren Klik hier om €5,00 te doneren Klik hier om €10,00 te doneren

Gerelateerde artikelen

1 commentaar

  1. In de ontwerpfase: omgeving Mc Donald’s  108 TIJDELIJKE woningen.
    Gereed en (zullen gefaseerd aan de bewoners worden) opgeleverd: Etserstraat -28 TIJDELIJKE
    woningen-, Karekietpark -44 TIJDELIJKE woningen-, Kanaaldijk -TIJDELIJKE 20 woningen-. 
    200 TIJDELIJKE woningen te huur voor MAXIMAAL twee jaar is GEEN oplossing voor een STRUCTUREEL probleem dat al jaar en dag bestaat.

Wat u zegt

Back to top button
Open chat
1
Tip de redactie
Whats-app Redactie Regio Purmerend
Samen met u maken wij het nieuws. Heeft u nieuws, foto's of video's van gebeurtenissen of gewoon een vraag of opmerking? Geef het door aan de redactie van Regio Purmerend.
%d bloggers liken dit: