Provinciale belangen in het geding bij plan Van der Valk hotel in het Beusebos

Purmerend – De provincie Noord-Holland vindt dat het ontwerp-bestemmingsplan “Purmerend – Hotel Kom A7” niet voldoet aan de provinciale regelgeving. Ook is er in het kader van een goede ruimtelijke ordening geen rekening gehouden met de nabijheid van het UNESCO werelderfgoederen de Stelling van Amsterdam en Beemster en is er, naar de mening van de … Meer lezen over Provinciale belangen in het geding bij plan Van der Valk hotel in het Beusebos