Purmerend

Kinderen maken geen lampionnen meer op basisschool de Koempoelan

Purmerend – Kinderen op basisschool De Koempoelan maken geen lampionnen meer voor Sint Maarten omdat, volgens de school, dat niet meer past in het vorig jaar geïntroduceerde thematisch werken van de school. Ouders van leerlingen zijn verbijsterd in de uitleg die kwam van de school nadat zij hierover verhaal hadden gehaald bij het team van de basisschool. De ouders kregen te horen dat het team van De Koempoelan niet langer het voorbereiden van Sint Maarten, vader- en moederdag op zich wil nemen.

“Het besluit is besproken tijdens de openbare vergadering van de medezeggenschapsraad van 30 oktober jl. Ondanks de negatieve reacties van de ouders die hierbij aanwezig waren en de individuele reacties van ouders richting de leraressen, is het besluit niet teruggedraaid. Er is alleen aangegeven dat in een vervolgoverleg het team zich nog eens zal beraden op vader- en moederdag.”, aldus een van de ouders. “Samen met de vele door ons gehoorde negatieve reacties van andere ouders, is dit voor ons aanleiding geweest om een petitie te starten en ouders van de leerlingen van De Koempoelan te vragen deze te ondertekenen. De petitie is inmiddels 134 keer ondertekend en ter kennisgeving aan het team van De Koempoelan gestuurd.”

In een schriftelijke reactie op de petitie laat de school weten dat het streven is om daarbij alle interne en externe activiteiten zoveel mogelijk aan een thema te koppelen. “U kunt zich voorstellen dat dit met St. Maarten, Sinterklaas en Kerst niet altijd even makkelijk gaat lukken. Tevens vergen deze feesten veel onderwijstijd. Het is uiteraard ook een keuze van de leerkrachten zelf hoeveel tijd zij aan deze feesten wensen te besteden. Het betekent echter wel dat er in deze periode veel minder tijd overblijft om gericht aan het thematisch werken te besteden. We zullen onze onderwijstijd derhalve efficiënt in moeten zetten. Het team ervaart ook dat het vervaardigen van een lampion veel tijd en energie kost als je een mooie, goede weerbestendige lampion wil maken. Wij ervaren het dus anders dan bijvoorbeeld in de petitie gesteld is, namelijk dat het vervaardigen van een lampion niet zoveel werk hoeft te zijn.”

De ouders begrijpen niet dat het maken van een lampion en een knutselwerkje voor vader- en moederdag niet kan worden geïntegreerd in het thema waar de leerlingen op dat moment mee bezig zijn. “Ook gaat het bij het maken van een lampion om – het in stand houden van – de Sint Maartentraditie en bij de vader- en moederdagknutselwerkjes om het sociale aspect om iets voor de ouders te maken. Het argument van de ‘effectieve onderwijstijd’ houdt wat ons betreft geen stand, zolang Sinterklaas nog wel op school komt, de verjaardagen van de leerlingen en juffen worden gevierd, de kinderen op schoolreisje gaan en ga zo maar door. Uiteraard zijn we er niet op uit dat deze activiteiten ook geschrapt worden. Integendeel zelfs! Een school staat midden in de maatschappij en dat brengt deze activiteiten met zich mee, ook als deze niet in het verplichte curriculum staan.”

De school vindt dat St. Maarten een traditie is die buiten de school en buiten schooltijd plaatsvindt. “Als basisschool maken wij deel uit van een samenleving, waarin we mede de verantwoordelijkheid dragen om aandacht aan tradities te besteden en/of tradities in stand te houden. Dat wil ons inziens echter niet zeggen dat het monopolie om een traditie in stand te houden bij de basisschool ligt. Ouders spelen ons inziens daar ook een grote, belangrijke rol in.”

Wij maken met veel plezier het nieuws uit de regio. Wilt u ons steunen zodat wij in staat zijn om nieuws te blijven maken voor iedereen? Druk dan af en toe op onderstaande knop. 1x per week? 1x per maand? 1x per kwartaal? Gewoon waar u zich goed bij voelt! 

Klik hier om €2,50 te doneren Klik hier om €5,00 te doneren Klik hier om €10,00 te doneren

Gerelateerde artikelen

Wat u zegt

Back to top button
Open chat
1
Tip de redactie
Whats-app Redactie Regio Purmerend
Samen met u maken wij het nieuws. Heeft u nieuws, foto's of video's van gebeurtenissen of gewoon een vraag of opmerking? Geef het door aan de redactie van Regio Purmerend.