Gemeente Purmerend kiest voor overgangsjaar peuterspeelzalen

Ruimte om gezamenlijk de harmonisatie in te richten

Purmerend – Ruim 700 peuters gaan naar een Purmerendse peuterspeelzaal waar ze spelenderwijs  worden voorbereid op de basisschool. De gemeente is daarom zuinig op haar peuterspeelzalen en kiest ervoor om 2018 te bestempelen als overgangsjaar om de nieuwe Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk in te voeren. Dat heeft het college van B&W besloten.

Wethouder Harry Rotgans zegt hierover: “De peuterspeelzalen zijn belangrijke partners in onze ambitie om ieder kind een onbelemmerde ontwikkeling te geven. Vanaf 2018 verandert er veel voor het peuterspeelzaalwerk door de harmonisatiewet, daarom vinden we zekerheid voor de peuterspeelzaalhouders, maar ook de ouders, belangrijk. Dat komt de peuters ook ten goede. Tijdens het overgangsjaar gaan we de harmonisatie gezamenlijk vormgeven.

Veranderingen door de nieuwe wet

In de zomer van 2017 is de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk door de Eerste Kamer goedgekeurd. De nieuwe wet heeft ingrijpende gevolgen voor het peuterspeelzaalwerk: ze moeten aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen als de kinderopvang. Hierdoor mogen alleen nog beroepskrachten ingezet worden en er moeten contracten afgesloten worden met de ouders. De harmonisatie maakt dat tweeverdieners recht hebben op kinderopvangtoeslag voor de opvanguren op de peuterspeelzaal. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, moeten een inkomensverklaring overhandigen en op basis daarvan betalen ze een netto-ouderbijdrage. De rest van het tarief compenseert de gemeente middels subsidie.

2018 als overgangsjaar

Uitgangspunt van het overgangsjaar is dat de huidige peuterspeelzalen van de gemeente de (financiële) ruimte en zekerheid krijgen om de harmonisatie in te richten. De wet is ingewikkeld en er zijn veel keuzes te maken voor zowel de peuterspeelzalen als de gemeente, daarom heeft het college hiervoor gekozen. In 2018 wordt in samenspraak met de peuterspeelzalen de harmonisatie vormgegeven.

  • Een aantal maatregelen zorgt ervoor dat de harmonisatie in goede banen wordt geleid:
  • De ouderbijdrage is vastgesteld;
  • Peuteropvang is gratis voor laagste inkomensgroep en eenvoudiger toegankelijk;
  • Er komt een overgangsregeling voor ouders van bijna-4-jarigen;
  • Er is een aangepast tarief vastgesteld voor het 2e kind op de locatie.

Regio Media TV

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Elke vrijdag om 12:00 uur in uw mailbox.

Laatst binnengekomen

Volg en vind ons leuk op Facebook

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*