BeemsterPurmerend

Historisch besluit: fusie Beemster en Purmerend een stap dichterbij

Purmerend – De fusie tussen de gemeenten Beemster en Purmerend is een stap dichterbij. Op 26 september hebben de gemeenteraden van Beemster en Purmerend een eensluidend besluit genomen en is het herindelingsontwerp vastgesteld. De beide raden geven met dit historische besluit aan dat zij op 1 januari 2022 een nieuwe gemeente willen vormen. Dit is een belangrijke, formele stap in het fusieproces.

Volgens burgemeesters Joyce van Beek van Beemster en Don Bijl van Purmerend is het goed nieuws dat de fusie een stap dichterbij is. ‘Beide gemeenten staan voor zware opgaven. Het wordt moeilijker om die zelfstandig het hoofd te blijven bieden. Door de fusie ontstaat een krachtige nieuwe gemeente die klaar is voor de toekomst’ zegt burgemeester Van Beek. Hier is burgemeester Bijl het mee eens en vult aan: ‘Een fusie tussen Beemster en Purmerend is logisch. We zijn nu al sterk op elkaar georiënteerd en in de nieuwe gemeente komt het beste van twee werelden samen. Stad en platteland versterken elkaar en daar profiteert iedereen uiteindelijk van.’

Gemeenteraden

In de gemeenteraad van de Beemster, 13 raadszetels, waren 9 raadsleden voor de fusie en 4 tegen. In de gemeenteraad van Purmerend, 37 raadszetels, waren er 32 raadsleden voor de fusie en 5 tegen.

Wat is een herindelingsontwerp?

Het herindelingsontwerp is het gezamenlijke plan van de colleges van B&W voor de samenvoeging van de gemeenten Beemster en Purmerend. In dit ontwerp staat beschreven wat de noodzaak van de fusie is, waar de nieuwe gemeentegrenzen lopen, hoe de gemeente gaat heten en welke ambities er zijn voor de toekomst. Ook de waarden die in beide gemeenten zijn opgehaald hebben een plek gekregen in dit document.

Zienswijzen indienen

Vanaf 1 oktober ligt het herindelingsontwerp 8 weken ter inzage. Iedereen kan dan een zienswijze indienen. Deze kunnen kritisch, neutraal en ook positief van aard zijn. Zienswijzen kunnen op verschillende manieren worden ingediend. Door middel van een formulier op de websites van de beide gemeenten, via de mail ([email protected]), per brief of mondeling.

Vervolg besluitvorming

Als de termijn van terinzagelegging is gesloten, worden de ingediende zienswijzen door de colleges van B&W voorzien van een reactie. Het kan zijn dat het herindelingsontwerp naar aanleiding van de zienswijzen wordt aangepast. De zienswijzen, inclusief de reacties van de colleges, worden in het herindelingsontwerp verwerkt. De status van het document verandert daarmee van ontwerp naar herindelingsadvies. Het herindelingsadvies wordt in februari 2020 door de raden vastgesteld.

Meer informatie

Het herindelingsontwerp staat op www.toekomstigpurmerend.nl. Op deze site staat ook alle informatie over hoe een zienswijze kan worden ingediend en op welke plekken het herindelingsontwerp ter inzage ligt. Opvragen van meer informatie of het maken van een afspraak om mondeling zienswijzen in te dienen kan via het Klant Contact Centrum; 0299 452 452.

Wij maken met veel plezier het nieuws uit de regio. Wilt u ons steunen zodat wij in staat zijn om nieuws te blijven maken voor iedereen? Druk dan af en toe op onderstaande knop. 1x per week? 1x per maand? 1x per kwartaal? Gewoon waar u zich goed bij voelt! 

Klik hier om €2,50 te doneren Klik hier om €5,00 te doneren Klik hier om €10,00 te doneren

Gerelateerde artikelen

Wat u zegt

Back to top button
Open chat
1
Tip de redactie
Whats-app Redactie Regio Purmerend
Samen met u maken wij het nieuws. Heeft u nieuws, foto's of video's van gebeurtenissen of gewoon een vraag of opmerking? Geef het door aan de redactie van Regio Purmerend.