BeemsterPurmerend

Purmerend en Beemster groeien samen tot bijna 105.000 inwoners in 2036

Purmerend / Beemster – Ieder jaar stelt team Beleidsonderzoek en informatiemanagement (B&I) van de gemeente Purmerend de bevolkings- prognose voor Purmerend op. Op 1 januari 2021 had Purmerend 81.684 inwoners. De verwachting is dat dit aantal toe gaat nemen tot 91.133 inwoners in 2036 (zonder de cijfers van de Beemster). Een groei van circa 9.450 inwoners (+12%). Dit gaat gepaard met een verwachte toename van de woningvoorraad met 9.022 woningen.

Deze groei is – onder invloed van de verwachte woningbouw – volledig toe te schrijven aan verhuizingen. Jaarlijks verhuizen meer mensen naar Purmerend dan dat er vertrekken naar een andere gemeente. De natuurlijke groei blijft negatief: jaarlijks komen meer mensen te overlijden dan dat er geboren worden.

De leeftijdsopbouw van Purmerend gaat veranderen. Het aantal inwoners in de leeftijd van 65 jaar en ouder neemt de komende jaren toe. De sterkste groei zien we bij de groep inwoners van 75 jaar en ouder. Hun aantal neemt toe met circa 4.450 inwoners. Dat is een stijging van 62%. Het aandeel 75-jarigen in de totale bevolking neemt ook toe. In 2021 is 9% van alle inwoners 75 jaar of ouder. In 2036 is dit aandeel gestegen naar 13,1%.

Het aantal jeugdigen in Purmerend zal licht toenemen. Dit komt door een groei van de jongere leeftijden (0 t/m 11 jaar), waarbij hun aandeel in de bevolking redelijk gelijk blijft. Het aantal inwoners in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar neemt de komende vijf jaar af (−4%), maar blijft daarna stabiel. Dit heeft tot gevolg dat hun aandeel in de bevolking afneemt.

Als er gekeken wordt naar de wijken, is de bevolkingsgroei het sterkst in Overwhere en Gors. Dit zijn de wijken waar de meeste woningbouw plaatsvindt. Opvallend is dat in de wijken waar niet gebouwd wordt het aantal inwoners afneemt. De komende vijf jaar neemt het aantal inwoners in Purmer-Zuid naar verwachting af, maar neemt daarna weer licht toe. In Weidevenne wordt in de huidige planning de komende vijf jaar nog gebouwd. In de jaren erna gaat het aantal inwoners in deze wijk afnemen. Op langere termijn wordt er eenzelfde ontwikkeling gezien in Centrum en Overwhere.

Vanaf 2022 vormen Beemster en Purmerend één gemeente. Samen groeien ze de komende jaren van 91.793 inwoners naar 104.259 inwoners in 2036.


Wij maken met veel plezier het nieuws uit de regio. Wilt u ons steunen zodat wij in staat zijn om nieuws te blijven maken voor iedereen? Druk dan af en toe op onderstaande knop. 1x per week? 1x per maand? 1x per kwartaal? Gewoon waar u zich goed bij voelt! 

Klik hier om €2,50 te doneren Klik hier om €5,00 te doneren Klik hier om €10,00 te doneren

Gerelateerde artikelen

Wat u zegt

Back to top button
Open chat
1
Tip de redactie
Whats-app Redactie Regio Purmerend
Samen met u maken wij het nieuws. Heeft u nieuws, foto's of video's van gebeurtenissen of gewoon een vraag of opmerking? Geef het door aan de redactie van Regio Purmerend.