“Financiële situatie Beemster op korte termijn niet meer houdbaar”

Purmerend – Afgelopen november is de programmabegroting 2019-2022 vastgesteld. Door recente ontwikkelingen ziet het financiële perspectief er voor de gemeente Beemster niet goed uit. In 2019 komt Beemster circa 1,6 miljoen euro tekort. De jaren daarna worden er ook structurele tekorten verwacht. Voor de jaren 2019 tot 2022 betreft het in totaal een tekort van circa 2,7 miljoen euro. De oorzaak ligt vooral bij externe ontwikkelingen (met name rijksbeleid) waar de gemeente weinig tot geen invloed op heeft.

Beemster krijgt onder andere een fors bedrag minder uitgekeerd van het Rijk uit het gemeentefonds. Ook op de kosten voor jeugd zit een grote overschrijding. Daarnaast speelt landelijke regelgeving zoals de verhoging van de cao de gemeente parten. Het was tot voor kort niet duidelijk of en in welke mate deze risico’s daadwerkelijk realiteit zouden worden. Inmiddels is die duidelijkheid er wel en heeft het tot gevolg dat de begroting meerjarig in de rode cijfers duikt. Ook omdat de gemeente al weinig financiële armslag heeft om tegenslagen op te vangen.

Vervolg

Inmiddels heeft het college van Beemster gesproken met de gemeenteraad van Beemster en de financiële situatie gemeld bij de verantwoordelijk gedeputeerde van de provincie Noord- Holland.

Fusie

Wethouder van financiën Dick Butter: ‘We hebben de afgelopen jaren al ingrijpende financiële maatregelen doorgevoerd zoals het korten op subsidies en daarbij de OZB verhoogd. We zien verder geen mogelijkheden om het tekort wat is ontstaan op te lossen zonder opnieuw ingrijpende keuzes te maken. Daarnaast benadrukt onze financiële positie de behoefte aan en noodzaak tot een bestuurlijke fusie met Purmerend. De afgelopen jaren hebben wij moeten constateren dat het voor kleine gemeenten zoals Beemster steeds lastiger is om een zelfstandige gemeente te blijven. We hebben als college al meerdere malen aangegeven dat de financiële situatie van Beemster op korte termijn niet meer houdbaar is. Dat moment is nu gekomen.’

Lees hier de brief aan de gemeenteraad: https://www.beemster.net/sites/default/files/brief%20voor%20gemeenteraad%20Beemster.pdf

Regio Media TV

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Elke vrijdag om 12:00 uur in uw mailbox.

Laatst binnengekomen

Volg en vind ons leuk op Facebook

Geef als eerste een reactie

Wat u zegt