Politiek

Programmabegroting 2020-2023 vastgesteld

Purmerend – Gisteren heeft de gemeenteraad van Purmerend de programmabegroting 2020-2023 vastgesteld. Het vaststellen had de nodige voeten in de aarde. VVD diende een motie van afkeuring in tegen het handelen (het proces) van wethouder Rotgans. Deze motie werd door de oppositie aangenomen en door de coalitie afgewezen. 

Aan de definitieve vast stelling is door de raad een voorwaarde verbonden. Volgens de raad bevat de begroting nog een aantal onvolkomenheden, waardoor er geen integrale afweging kan worden gemaakt. Er zal een onafhankelijk extern onderzoek worden ingesteld naar de correctheid van de financiële gegevens. Er is echter geen tijd om dit af te wachten. De provincie hanteert een deadline van 15 november voor een definitieve afstemming. Een te late aanlevering kan leiden tot een preventieve controle en dat wil de raad voorkomen.

Het geheel omvatte een uitgebreide behandeling met veel moties en amendementen van de partijen die in de raad vertegenwoordigd zijn. Een beknopte samenvatting:

 • Er wordt extra geld geschrapt voor eventuele compensatie voor Spurd door het nadeel van de BTW-regeling.
 • Het budget voor wijkinitiatieven wordt verlaagd.
 • Er wordt meer budget beschikbaar gesteld voor sociaal rendement.
 • Geld uit de algemene reserve zal worden gebruikt voor woningbouwprogrammering.
 • Minder geld geraamd voor duurzaamheidsevenementen vanaf 2021.
 • Er wordt budget beschikbaar gesteld voor stadspromotie in 2020.
 • De fusiekosten (voor)gefinancieerd, en de rijkskorting van € 500.000 voor 2019 (vanwege de groei van de WOZ-waarden) gecompenseerd via verhoging van de onroerendezaakbelasting.

De programmabegroting is gewijzigd na het aannemen van de volgende amendementen/besluiten:

 • In 2020 wordt er een algeheel toegankelijk toilet worden geplaatst op de Koemarkt. In de begroting wordt hiervoor een structureel bedrag van € 20.250 uit de algemene reserve gehaald.
 • De woorden ‘schone lucht’ toe te voegen aan de speerpunten op het terrein van verduurzaming van de stad. Een reden is dat Purmerend qua inwonertal en mobiliteit een groeiende stad is met steeds minder ruimte voor natuur en functioneel groen.
 • Met een ruime meerderheid in de raad is een motie van Gemeentebelangen Purmerend aangenomen over afvalscheiding op scholen. Bij leerlingen op scholen is er behoefte om afval te kunnen scheiden en het zou volgens de raad goed zijn als de gemeente deze initiatieven faciliteert en ondersteunt. Het college is al bezig met de voorbereidingen hiervoor en zal in overleg met scholen gaan over het gescheiden inzamelen en ophalen van plastic afval.
 • Motie Dwangsom bezorgers horeca. Met een grote meerderheid is een motie van de PVV aangenomen over een dwangsom voor horecaondernemers in geval van herhaaldelijk roekeloos rijgedrag van bezorgers. De raad is van mening dat bezorgers tijdens werktijd onder de verantwoordelijkheid vallen van hun werkgever. Een maatregel richting horecaondernemingen met een bezorgdienst kan ervoor zorgen dat hun personeel zich aan de regels houdt en niet voor gevaarlijke situaties en overlast zorgt. Het college is gevraagd om de mogelijkheid te onderzoeken voor een dwangsom voor ondernemers of intrekking van de exploitatievergunning als bezorgers herhaaldelijk verkeersovertredingen begaan en maatregelen na waarschuwingen uitblijven.

Belastingmaatregelen 2020

 • Met een ruime meerderheid in de raad zijn de verordeningen en tarieftabellen voor 2020 vastgesteld voor de precario-, parkeer- , honden- en toeristenbelasting, de leges, de afvalstoffen- en rioolheffing, en de lijkbezorgings- en reinigingsrechten. De tarieven van de belastingen, rechten, heffingen en leges zijn verhoogd met 2,19 procent (CPI januari 2019), tenzij er sprake is van een (van rijkswege) gemaximeerd tarief of een maximaal kostendekkend tarief.

 


Wij maken met veel plezier het nieuws uit de regio. Maar nieuws maken kan niet gratis. Steun ons zodat wij in staat zijn om nieuws te blijven maken voor iedereen. Druk af en toe op onderstaande donatieknop. 1x per week? 1x per maand? 1x per kwartaal? Gewoon waar u zich goed bij voelt! 

Klik hier om €2,50 te doneren Klik hier om €5,00 te doneren Klik hier om €10,00 te doneren

Gerelateerde artikelen

Wat u zegt

Back to top button
Open chat
1
Tip de redactie
Whats-app Redactie Regio Purmerend
Samen met u maken wij het nieuws. Heeft u nieuws, foto's of video's van gebeurtenissen of gewoon een vraag of opmerking? Geef het door aan de redactie van Regio Purmerend.