* Edam-VolendamGemeente

Kap bomen in Edam

Edam – Aan de rand van de atletiekbaan achter de woning aan de Burgemeester Versteeghsingel 1 in Edam staan een aantal populieren waarvan de wortels aangetast zijn door een ophoging met bagger. Eén van die populieren is daardoor bij de laatste storm omgewaaid.

Omdat het gevaar voor omwonenden groot is als er nog meer bomen van die groep omwaaien, zullen er op korte termijn zes gekapt worden. Ter plaatse is voldoende opgaande beplanting aanwezig, zodat voor herplant geen plaats is.

Aan de Noordervesting in Edam is bij dezelfde storm opnieuw een aantal kastanjes dusdanig beschadigd dat zij direct gekapt dienden te worden. Vooral nabij woningen zijn enkele bomen preventief gekapt of van de takken ontdaan.
Uiteindelijk zullen alle kastanjes aan de Noordervesting gekapt moeten worden en vervangen door een sterker boomsoort, bijvoorbeeld de iep.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Openbare Werken, tel 14 0299

Gerelateerde artikelen

Wat u zegt

Bekijk ook
Close
Back to top button
Close
Open chat
1
Heeft u vragen, opmerkingen of tips voor onze redactie? Geef het ons door....