Column

Column van Tor Narra: Niet voor Noppes!

Niet voor Noppes!

Het Noppes bestuur -onder voorzitterschap van de ex-directeur van de werkgemeenschap Baanstede, dat verleden jaar is omgevormd tot het nieuwe participatiebedrijf Werkom. Een bestuur dat blijkbaar de idee heeft opgevat om de Noppes-organisatie te privatiseren.

Noppes is op 1 juni 2009 ontstaan door het los te koppelen van Baanstede. Hiermee werd Noppes een zelfstandig opererende Stichting die enerzijds mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt werk- en werkervaring biedt. Het toenmalige concept sloeg destijds zo goed aan dat er inmiddels zo’n 16 zelfstandige kringloopwinkels in onze regio succesvol zijn uitgerold.

Half april kwam echter de boodschap in de media dat de ondernemingsraad van Noppes het vertrouwen in het bestuur opzegde. De reden? Het door het bestuur aangekondigde ontslag van directeur Staphorsius. De ondernemingsraad is terecht verbolgen over het feit dat hen niet vooraf om advies is gevraagd, en is om deze reden naar de Ondernemingskamer gestapt om het ontslag van hun geliefde directeur terug te draaien.

Een ontslag dat voortkomt uit het feit dat er een verschil van mening zou bestaan tussen de ontslagen directeur en het bestuur van Noppes dat voornamelijk gaat over de visie op de toekomst van de kringlooporganisatie. Daar waar het bestuur van mening is dat de organisatie zich meer als een verdienmodel moet gaan gedragen zijn OR, medewerkers en de diverse bedrijfsleiders van mening dat het aanbieden van kringloopproducten enerzijds betaalbaar moet blijven voor de specifieke doelgroep van klanten en er anderzijds waarborgen moeten zijn voor het behoud en tewerkstellen van mensen die een achterstand op de arbeidsmarkt hebben.

De Noppes-bestuurders, allen voornamelijk afkomstig uit het Welzijnswerk, staat een toekomstig winstgevend commercieel bedrijf voor ogen, waarmee op termijn ook eventuele winsten naar besloten vennootschappen kunnen worden geluisd. De door Noppes ingehuurde onderzoeker van bureau Zijlstra Center – waarmee de voorzitter van het Noppes-bestuur in het verleden een boekje ‘publiek leiderschap’ heeft geschreven – is tot de uiteindelijke conclusie gekomen dat het bestuur meer moet gaan professionaliseren en moet commercialiseren. Met andere woorden, Noppes moet een gewoon commercieel bedrijf worden.

De aanname dat het huidige bestuur ‘andere belangen dient’ dan die van Noppes alleen blijft vooral hangen bij de OR, de werkleiders en het huidige personeel. In een organisatie dat zich mogelijk moeilijk staande houdt tegen het bestuurlijk geweld dat op dit moment over hen wordt uitgerold.

Het participatiebedrijf Werkom speelt ook een rol. Grotendeels wordt Noppes door Werkom vooral ‘gebruikt’ om mensen te plaatsen die zij aan particuliere werkgevers niet al te makkelijk kunnen slijten. Op zich is dat geen probleem maar trekt dit wel een grote wissel op de uitvoering bij het kringloopbedrijf zelf.

De directeur van Werkom heeft persoonlijke banden met de voorzitter van het Noppes-bestuur. Samen beschikken zij over het adviesbureau ‘policyproductions’. Een bureau dat zich voornamelijk bezighoudt met het ‘ontwikkelen en realiseren van vernieuwende dienstverleningsconcepten en het aansturen van de bijbehorende veranderingen in werkwijze, houding en gedrag’. Het is min of meer een ‘publiek geheim’ bij het personeel van Noppes dat deze relatie bestaat. Dat zowel de directeur van Werkom en de voorzitter van het bestuur van Noppes hiermee een aardige ‘vinger in de pap’ hebben als het gaat over de toekomst van het personeel van Noppes staat buiten kijf. Een mijns inziens onwenselijke constructie. Een en ander roept tevens de vraag op in hoeverre de werving van dergelijke invloedrijke functies in ons sociaal domein tot stand komen? Zijn er meerdere kandidaten geweest voor de invulling hiervan? Zijn de gemeenten Purmerend en Zaanstad hier zorgvuldig genoeg mee omgegaan en is men bij dergelijke benoemingen wel open, integer en verantwoordelijk geweest? Dit om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen?

Steeds meer worden we in het sociaal domein geconfronteerd met stichtingen, bv’s en bedrijven waar directies, besturen en personeel steeds meer dubbelfuncties hebben en kruisverbanden ontstaan waar wij onze vraagtekens behoren te zetten. Zo blijkt begeleidingsbureau ‘Route 100’, die na verwijzing van onze ambtenaren haar persoonlijke begeleiding aanbiedt aan met name onze daklozen te bestaan uit drie ex-medewerkers van de daklozenopvang te Purmerend.

Het zou de gemeente sieren als zij vooral meer aandacht schenkt aan het voorkomen van dergelijke schijnconstructies. En bedenkt wel dat ‘Noppes niet voor niets’ bestaat!

Tor Narra (a.k.a. @ernstvandamme)
12 juni 2019

Gerelateerde artikelen

Wat u zegt

Back to top button
Open chat
1
Tip de redactie
Whats-app Redactie Regio Purmerend
Samen met u maken wij het nieuws. Heeft u nieuws, foto's of video's van gebeurtenissen of gewoon een vraag of opmerking? Geef het door aan de redactie van Regio Purmerend.