Ontwikkeling parkeerterrein Stationsweg van start

Purmerend – Recentelijk heeft het college een erfpachtovereenkomst afgesloten met de Nederlandse Spoorwegen voor een terrein aan de Stationsweg. Door deze overeenkomst kan er nu concreet begonnen worden met de transformatie van het  stuk braakliggende grond tot parkeerterrein.

Op dit moment wordt er een ontwerp gemaakt voor het terrein. Naast het optimaal benutten van parkeerruimte, wordt er nadrukkelijk ook gekeken naar groen, afvoer van hemelwater en bereikbaarheid van het terrein.

Bomen

Een aantal populieren aan de zijde van het Cramwinckelplantsoen zullen worden gekapt. Dit heeft niets te maken met de ontwikkeling van het terrein. De bomen zijn in het laatste stadium van hun levensduur gekomen. Omwille van de veiligheid worden deze vanuit het reguliere onderhoud verwijderd.

Aan de zijde van het NS terrein moeten wel een aantal bomen worden gekapt. Deze bomen worden herplant.

Naar verwachting is het parkeerterrein in het eerste kwartaal van 2020 gereed.

Regio Media TV

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Elke vrijdag om 12:00 uur in uw mailbox.

Laatst binnengekomen

Volg en vind ons leuk op Facebook

Geef als eerste een reactie

Wat u zegt